Udvikling af Miljøvenlige IndustriProdukter: Livscyklusvurderingsmetode udviklet af Instituttet for Produktudvikling (anvendes også for andet end industriprodukter).