Jvf. bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2002 om affald (med senere ændringer).