Aftale om genanvendelse af transportemballager indgået af Miljøministeren, Dansk Industri, Plastindu-strien i Danmark og Emballageindustrien, 1994, jvf. Miljøstyrelsens vejledning om genanvendelse af transportemballager af plast, 1998.