Støj og luftkvalitet i København - trafikkens påvirkning. Miljøkontrollen, 1999 - samt Miljøet i København, Miljøkontrollen, 1999.