Notat om udviklingen i biltrafikken i 2001, Vejdirektoratet.