I VVM-redegørelsen er der angiveligt taget højde for de planlagte forbedringer af den kollektive trafik, f.eks. det nye dobbeltspor mellem Ballerup og Frederikssund, 10-minutters drift samt fra 2004-2005 nye S-tog med forbedret kom-fort, mulighed for at medtage cykler også i myldretiden samt kortere rejsetider. Hertil kommer de to nye stationer, Kildedal og Gl. Toftegaard, med parkér og rejsanlæg.