Vejdirektoratets årsrapport 2000. Trafikulykker på statsvejnettet. Endvidere samtale med Hugo Højgaard, Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (og Vejdirektoratet), den 15. august 2002.