Det vurderes altså, at befolkningen vil anvende de indtjente fem-ti minutter dagligt på samfundsøkonomisk set gavnlig vis, idet det dog ikke forklares, hvori disse aktiviteter består. Det vurderes imidlertid ikke, om en omlægning af biltransport til togtransport kunne give langt større samfundsøkonomisk gevinst, f.eks. i kraft af, at bilisten i højere grad kunne gennemføre de samfundsøkonomisk attraktive aktiviteter på togturen. Paradokset er åbenlyst.