Eksempelvis er den store risiko for forurening af jord, vandløb og grundvand og de økonomiske omkostninger ved dette IKKE inkluderet i de samlede omkostninger for en motorvej. Kun emissioner til luften og støj er prissat og ind-regnet i den samlede pris. Dette er helt i strid med de nyeste rapporter om transportens eksterne omkostninger: Miljø-projekt nr. 619 om Transportens eksterne omkostninger. Miljøstyrelsen 2001, Miljøprojekt nr. 712 om Metoder til værdisætning af dansk vejtrafiks forurening af jord og grundvand, Miljøstyrelsen 2002; samt Miljøprojekt nr. 734 om Prissætning af transportens eksterne effekter. Miljøstyrelsen 2002.