Indkomster, flytninger og uddannelse. Rolf Norstrand og Anne Kaag Andersen. AKF, 2002.